Vývoj hudebních nástrojů od starověku po současnost

(Zpět)


hudebni_nastrojePřednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich vývoj od prehistorických až po současné formy.

Vše je provázeno praktickými ukázkami padesáti různých nástrojů všech dob, na všechny uslyší přímo hrané ukázky. Posluchači se prakticky seznamují s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů, přičemž mají unikátní možnost vidět a slyšet kromě jiných také některé středověké či renesanční nástroje jako např. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivý roh, loutnu, fidulu, psalterium, středověkou harfu apod.

Přednáška však také seznamuje s technologií výroby některých hudebních nástrojů a s hudbou v dějinách a to díky hudebním ukázkám odpovídajícím době každého nástroje.

Přednáška trvá přibližně 1,5 hodiny.

Stáhněte si letáček


Komentáře jsou uzavřeny.