Návody pro děti

Myslíte si, že vyrobit nějaký hudební nátroj je obtížné? Jak se to vezme, vyrobit například housle nebo klarinet dokáže skutečně jen zkušený odborník. Pokud si ale chceme postavit nějaký nástroj jen pro radost, a nehodláme s ním hrát třeba ve filharmonii, je to celkem snadné.

Zde jsou  návody na některé hudební nástroje, které si děti mohou samy vyrobit.
(V době, když jsem ještě učil, tyto nástroje vyráběli moji žáci budˇ jako laboratorní práci z fyziky nebo jako samostatný projekt. Výrobu snadno zvládly i děti z prvního stupně, když jsem u nich suploval.)

 

1. Panova flétna ze zkumavek

Návod na výrobu je ke stažení zde

panovyzkumavky


Materiál:

–  8 zkumavek (lépe hrají větší zkumavky než menší, místo zkumavek můžeme použít vhodný rákos, což je samozřejmě přirozenější).

– dvě malá dřívka, asi po 15cm

– provázek

– včelí vosk (parafín lze také použít, ale později může vypadávat).

Postup:

1) Zkumavky svázat provázky přes dvě dřívka k sobě.

2) Nakapat vosk ze svíčky tak, že v jedné krajní zkumavce je vosku přibližně do dvou třetin výšky zkumavky, ve zkumavce na opačném konci není nic (nebo jen trochu kvůli možnosti  pozdějšího doladění), ostatní jsou zakapány tak, že hladiny vosku v jednotlivých zkumavkách jsou postupně  podle pravítka.
(Buď si děti samy nakapávaly pod dohledem vosk ze zapálené svíčky nebo si předem donesly z domu zbytky ze svíček, které jsem pak rozpustil v plechovce na starém vařiči a naléval je dětem do zkumavek.)

3) Chceme-li flétnu naladit přesně, pak pro vyšší tón dokápneme vosk, pro nižší tón odškrábneme trochu vosku třeba šroubovákem (dětem ale většinou úplně stačí hrát i bez přesného doladění).

4) Foukáme zboku podobně jako na láhev (u menších zkumavek je potřeba ostřejšího fouknutí, stejně tak i u zkumavek více vyplněných voskem).

 

2. Banjo z plechovky

Návod na výrobu je ke stažení zde

banjoplech


Materiál:
– Dřevěný hranolek o délce asi 50cm a průřezu přibližně 4 × 1cm (poslouží i šikovná větev), bude sloužit jako hmatník – na rozměrech však vůbec nezáleží, velikost může být libovolná.

– Jakákoliv větší nízká plechovka, nejlépe od velkých sardinek, bude sloužit jako ozvučná skříňka.

– Malý špalíček dřívka nebo kratší větvička  (bez kůry), bude sloužit jako kobylka. Musí být tak vysoká, aby se pozdější napjaté struny z chvějné délky nedotýkaly okraje plechovky (na opačné straně směřující k zadnímu úvazkovému hřebíku je to jedno).

– Delší hřebíky, budou sloužit jednak jako ladící kolíky a jednak k uchycení strun na druhém konci.

– Jako struny poslouží buď běžné staré struny nebo vlasce na ryby, případně stačí i provázky.

Postup:

1) Do hranolku na jednom kraji zatlučeme tolik hřebíků, kolik chceme mít strun (běžně stačí 2 – 4).

2) Kleštěmi je ohneme tak, aby se s nimi dalo točit prsty a ladit tak struny.

3) Na druhý konec zezadu zatlučeme jeden hřebík k uchycení strun.

4) Přivážeme struny na ladící kolíky tak, že u hlavičky hřebíku je uzel, ale vlastní struna se už navíjí na hřebík dole. Druhé konce strun přivážeme na zadní hřebík.

5) Pod struny položíme plechovku dnem vzhůru tak, že dutina směřuje k dřevěnému hranolu. Na ní pak přiložíme kobylku. Plechovka s kobylkou nejsou nijak upevněny, na svém místě je drží jen napjaté struny.

6) Naladíme struny a hrajeme.

Komentáře jsou uzavřeny.