Vývoj hudebních nástrojů od starověku po současnost

(zpět)


hudebni_besedaPřednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich vývoj od prehistorických až po současné formy. Vše je provázeno praktickými ukázkami padesáti různých nástrojů všech dob.

Posluchači se prakticky seznamují s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů, přičemž mají unikátní možnost vidět a slyšet kromě jiných také některé středověké či renesanční nástroje jako např. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivý roh, loutnu, fidulu, psalterium, středověkou harfu apod.

Přednáška také seznamuje s technologií výroby některých hudebních nástrojů a s hudbou v dějinách (obojí přiměřeně věku dětí) a to díky hudebním ukázkám odpovídajícím době každého nástroje. Žáci 1.stupně základních škol se do přednášky sami zapojují vlastním zpěvem, žáci 2.stupně základních škol se navíc seznamují s fyzikálními aspekty tvorby tónu jak u dechových tak i strunných nástrojů.

hudebni_beseda_2Program je určen pro 1. i 2. stupeň ZŠ (je pro každý stupeň zvlášť, protože je přizpůsobený dané věkové kategorii, podle požadavků je však samozřejmě možné jej po domluvě přizpůsobit místním podmínkám).

Program trvá obvykle jednu vyučovací hodinu. Délku přednášky s besedou je však možné po domluvě libovolně přizpůsobit požadavkům.

Program je možné provést postupně vždy pro jednu třídu nebo pro několik tříd současně a to v libovolných prostorách vaší školy.

Stáhněte si letáčekKomentáře jsou uzavřeny.