Vývoj hudebních nástrojů od pravěku po současnost

(zpět)


hudebni_nastrojePřednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich vývoj od prehistorických až po současné formy.

Vše je provázeno praktickými ukázkami padesáti různých nástrojů všech dob a na všechny uslyší přímo hrané ukázky. Posluchači se prakticky seznamují s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů, přičemž mají unikátní možnost vidět a slyšet kromě jiných také některé středověké či renesanční nástroje jako např. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivý roh, loutnu, fidulu, psalterium, středověkou harfu apod.

Studenti se seznámí s technologií výroby některých hudebních nástrojů a s hudbou v dějinách a to díky hudebním ukázkám odpovídajícím době každého nástroje. Navíc se seznámí i s fyzikálními aspekty tvorby tónu jak u dechových tak i strunných nástrojů, rezonancí a šířením zvuku.


Program trvá dle požadavků jednu nebo dvě vyučovací hodiny (doporučená délka programu je však dvě vyučovací hodiny).

Program je možné provést postupně vždy pro jednu třídu nebo pro několik tříd současně a to v libovolných prostorách vaší školy.

Stáhněte si letáčekKomentáře jsou uzavřeny.