Myšlenka jako podstata světa

aneb: Čas, svět a skutečná realita

(zpět)


rodin_filosof_obrOd časů antiky se filosofové zabývali otázkou, co je to čas a vlastně i celý svět a co jsme my se svojí existencí v něm. Dodnes nejsou tyto otázky uspokojivě vyřešeny a existuje na ně mnoho názorů, lze tedy říci, že současná filosofie ani fyzika se v tomto směru nedostaly o mnoho dál. Jsou snad právě tyto pojmy jedny z těch, kde pohled fyzika již směřuje k otázkám, které by mohl řešit spíše teolog?

Přednáška propojuje oblast teoretické fyziky (teorie relativity, kvantová fyzika) s theologií. Populární formou seznamuje posluchače s těmito oběma, zdánlivě nesourodými, obory lidského poznání. Pokud se však fyzikální teorie důsledně propojí s thelogicko filosofickými aspekty, získají se tím naprosto nečekané závěry.

Důležitou roli v přednášce mají především pojmy čas, hmota a prostor propojené s nejzákladnějšími filosofickými otázkami bytí. Žádné konečné či absolutní řešení sice přednáška neposkytuje (ani nemůže), ale jejím závěrem je, že fyzika a theologie má právě na tomto poli mnoho společného a že oba obory dohromady mohou ukázat to, co bývá skryté, pokud se dívají každý zvlášť. Jejich propojení totiž vytváří nový, velmi překvapující pohled na svět, zvláště proto, že svět je pravděpodobně něčím naprosto jiným, než za jaký bývá pokládán.

Tento nový pohled na svět a na naši existenci v něm navíc velmi dobře objasňuje jeden ze základních principů psychosomatické léčby.

Probíraná temata:
– jazyk teologie a jazyk fyziky
– co je čas, hmota a prostor v pojetí fyziky
– překlad slovníku fyziky do slovníku theologíe
– popisuje fyzika totéž jako theologie?

Přednáška trvá 1,5 hodiny.

Stáhněte si letáček


Komentáře jsou uzavřeny.