Skryté informace Starozákonních textů

(zpět)


Podíváme se na první část Bible trochu jinak, než jak ji zná většina lidí. Její původní hebrejský zápis totiž umožňuje odkrýt další významy textu, které jsou jiným jazykům zcela nedostupné. Nejen hebrejské písmo samotné, ale i zápis slov a vět tímto písmem v biblické hebrejštině je naprosto unikátní v tom, že vyjadřuje další myšlenky, které po překladu do jakýchkoliv jiných jazyků nutně zaniknou.

Díky těmto dalším významům starozákonního textu je tak možné daleko lépe pochopit nejen poselství Starého zákona, ale také lépe proniknout do poselství zákona Nového a tedy i do křesťanství. Vždyť samotný Ježíš učil: „Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit.“ Díky tomu se nám tak může odkrýt zajímavá část duchovního světa.

Probíraná témata:
– Způsob uvažování v zemích blízkého východu
– Různé přístupy interpretace biblických textů
– Hebrejské písmo jako jedinečný způsob vyjádřování
– Problém překladu Starozákonních textů
– Nepřeložitelná a tím i neznámá sdělení Starého zákona
– Názory na zdravý život kdysi a dnes

Přednáška trvá 1,5 hodiny

(přednáška není zaměřená k šíření žádného náboženství, pouze seznamuje s neznámými aspekty hebrejských textů)

Stáhněte si letáček


Komentáře jsou uzavřeny.