Utváření osobnosti v raném dětství

(zpět)


První část přednášky se zabývá obdobím raného dětství, kdy se především působením rodičů a později také okolního světa utváří osobnost člověka.

Ve druhé části si ukážeme možné kladné i záporné důsledky tohoto formování, které si pak neseme po celý život.

Přednáška trvá 1,5 hodiny

Probíraná témata:
– Vývoj psychiky novorozence
– Potřeby dítěte
– Úloha matky a otce
– Výchova dítěte v rodině a v mateřské škole
Deprivace dítěte a její vliv na budoucí osobnost člověka
– Problémy dospělých, které vznikly v raném dětství
– Návrat do dětství jako terapie

Stáhněte si letáček


Komentáře jsou uzavřeny.