Psychosomatika

(zpět)


Nemoc, či jiné zdravotní problémy nepřicházejí zničehonic, ale jsou vždy důsledkem porušení rovnováhy v naší mysli. Na tomto zjištění je založena jedna z nejstarších a v některých případech i nejúčinnějších metod léčení.

zrcadlo-300x200Duchovní léčba využívá toho, že člověk je nedělitelným souhrnem biologické, psychické, sociální a spirituální složky. Není možné jednu oddělit od druhé. Jakákoliv změna v jediné z těchto složek, ať pozitivní nebo negativní, se vždy projeví ve všech ostatních. Vyladěním psychiky, vztahů a duchovního rozměru se začne vylaďovat i náš zdravotní stav.

Z pohledu především analytické psychologie se dozvíme, jak souvisí fyzické zdraví s naší psychikou. Vše si osvětlíme jak z duchovního tak i z materiálního pohledu klasické medicíny.

S duchovní léčbou se seznámíme i na případech uzdravení touto cestou.

Přednáška trvá 1,5 hodiny

Probíraná témata:
– Výchozí principy psychosomatiky
– Duchovní pohled
– Materiální pohled
– Metody psychosomatiky
– Rozsah použitelnosti psychosomatiky
– Příklady z praxe

Stáhněte si letáček


PS.: Chcete-li více informací o řešení zdravotních obtíží touto cestou, navštivte stránky: www.pm-psycholog.cz

Komentáře jsou uzavřeny.