Psychologie ve starověku a dnes

 (zpět)


templePropojení vědeckých poznatků fyziky, psychologie a duchovních nauk vede k poznání existence velmi silné vazby mezi duchovním životem člověka a jeho hmotnou stránkou.

Přednáška ukazuje především na souvislost mezi psychikou a zdravím z pohledu starých duchovních textů, které následně srovnává s pohledem analytické psychologie Carla Gustava Junga. Dozvíme se, že moderní psychologie jde často stejnými směry, o kterých mluví např. Biblické texty.

Probíraná témata:
– Základy Jungova učení
– Biochemické a duchovní principy psychosomatiky
– Souvislosti starých duchovních textů s psychologií C.G.Junga
– Psychologie a psychosomatika v Biblických textech
– Porovnání současné psychoterapie s texty starověku, středověku a renesance


Přednáška trvá 1,5 hodiny

(Přednášku je možné provést ve „zhutněné“ verzi, je ale vhodnější ji rozdělit do dvou samostatných přednášek s podrobnějším výkladem)

Stáhněte si letáček


Komentáře jsou uzavřeny.