Myšlenka jako podstata světa

aneb: Čas, svět a skutečná realita

(zpět)


rodin_filosof_obr


Od časů antiky se filosofové zabývali otázkou, co je to čas a vlastně i celý svět a co jsme pak my se svojí existencí v něm. Dodnes nejsou tyto otázky uspokojivě vyřešeny a existuje na ně mnoho názorů, lze tedy říci, že současná filosofie ani fyzika se v tomto směru nedostaly o mnoho dál. Jsou snad právě tyto pojmy jedny z těch, kde pohled fyzika již směřuje k otázkám, které by mohl řešit spíše teolog?

Přednáška propojuje oblast teoretické fyziky (teorie relativity, kvantová fyzika) s theologií. Populární formou seznamuje posluchače s těmito dvěma obory lidského poznání, které jsou jen zdánlivě nesourodé. Pokud se však fyzikální teorie důsledně propojí s thelogicko filosofickými aspekty, získají se tím naprosto nečekané závěry.

Důležitou roli v přednášce mají především pojmy čas, hmota a prostor propojené s nejzákladnějšími filosofickými otázkami bytí a duchovního života. Žádné konečné či absolutní řešení sice přednáška neposkytuje (ani nemůže), ale jejím závěrem je, že fyzika a theologie má právě na tomto poli mnoho společného a že oba obory dohromady mohou ukázat to, co bývá skryté, pokud se dívají každý zvlášť. Jejich propojení totiž vytváří nový překvapující pohled na svět, protože ten je pravděpodobně něčím naprosto jiným, než za jaký bývá pokládán.

Tento nový pohled na svět a na naši existenci v něm navíc velmi dobře objasňuje jeden ze základních principů psychosomatické léčby.

Přednáška trvá 1,5 hodiny.

Probíraná temata:
– jazyk teologie a jazyk fyziky
– co je čas, hmota a prostor v pojetí fyziky
– překlad slovníku fyziky do slovníku theologíe
– popisuje fyzika totéž jako theologie?
– Společný pohled fyziky a theologie jako základ psychosomatiky


Stáhněte si letáček


Komentáře jsou uzavřeny.