O přednáškách

O přednáškách – Ohlasy

 

Od poloviny 80. let 20. st.
Příležitostné přednášky o hudebních nástrojích a jejich vývoji na různých školách v Brně pod záštitou PKO.

90. léta 20. st.
Osamostatnění a rozšíření rozsahu přednášek o další zajímavá témata.

Od roku 2000
Příležitostné rozhovory v rozhlase o hudebních nástrojích a o cestování

Od roku 2004
Přednášky jsou vykonávány ve větším rozsahu v mateřských, základních i středních školách a samozřejmě také v kulturních organizacích, v různých soukromých společnostech a v domovech pro seniory.

Rok 2009
Samostatná výstava hudebních nástrojů v Nedvědici pod Pernštejnem

Rok 2009
Navázána spolupráce s Českým muzeem hudby v Praze, Regionálním muzeem v Kolíně a Střediskem služeb školám v Brně.

Rok 2010
Některé hudební nástroje vybrány jako rekvizity do pohádky „Čertova něvěsta“ (ČR) a do filmu o potulném trubadúrovi (F)

Od roku 2004 byly přednášky uskutečněny v přibližně 2000 školách v celé České republice a to jak v základních, středních tak i v mateřských. Dále pak v různých kulturních zařízeních pro veřejnost a v Domovech pro seniory.

Cílem přednášek je představit dětem i dospělým některé zajímavé či méně známé oblasti lidské činnosti a poznání.


Přednášky jsou mezioborově koncipované, některé získaly akreditaci MŠMT.

Spolupráce s odborníky z Masarykovy univerzity v Brně a z Univerzity Karlovy v Praze.

Komentáře jsou uzavřeny.