Vývoj hudebních nástrojů od starověku po současnost

(zpět)


hudebni_nastrojePřednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich vývoj od prehistorických až po současné formy.

Vše je provázeno praktickými ukázkami padesáti různých nástrojů všech dob. Posluchači se prakticky seznamují s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů, přičemž mají unikátní možnost vidět a slyšet kromě jiných také některé středověké či renesanční nástroje jako např. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivý roh, loutnu, fidulu, psalterium, středověkou harfu apod.

Přednáška však také jednoduše seznamuje s technologií výroby některých hudebních nástrojů a s hudbou v dějinách a to díky hudebním ukázkám odpovídajícím době každého nástroje. Posluchači si také mohou zazpívat písničky třeba od Karla Hašlera, lidové a jiné.

Přednáška trvá přibližně 1 hodinu.

Stáhněte si letáček


Komentáře jsou uzavřeny.