Ke stažení – Kniha Fyzika Boží mysli

Varování!  Kniha ve Vás může vyvolat spoustu otázek!


FyzikaBmKniha, kterou jsem napsal, propojuje oblast teoretické fyziky (teorie relativity, kvantová fyzika) s theologií. Populární formou seznamuje čtenáře s těmito, zdánlivě nesourodými, obory lidského poznání. Pokud se fyzikální teorie důsledně propojí s thelogicko filosofickými aspekty, získají se tím naprosto nečekané závěry. Jejich propojení totiž vytváří nový, velmi překvapující pohled na svět, zvláště proto, že svět je pravděpodobně něčím naprosto jiným, než za jaký bývá pokládán.

Vítejte ve světě, který je „pouhou“ myšlenkou!

Rok vydání 2013, 60 stran A5

Cena s DPH: 120Kč

Knihu si můžete stáhnout z mých stránek psychologické poradny: – Fyzika Boží mysli –


Hodnocení známých osobností:

RNDr. Jiří Grygar, CSc.:

„Knihu jsem si přečetl se vzrůstajícím zájmem, protože zejména od kapitoly – Co je to svět – jsou to docela původní úvahy, které jsem v takové podobě nikde neviděl. Je to výborně formulované a přitom obdivuhodně stručné.“

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.:

„Autor si v knize všímá základních kategorií fyzikálního světa – času, hmoty a prostoru. Jeho úvahy vedou k závěru, že společnou podstatou světa je informace. Text prozrazuje dobré znalosti fyziky a je napsán kultivovaným a čtenářsky přístupným způsobem. Autor nepředstírá, že zná odpovědi na všechny v něm položené otázky a že jeho názory jsou jedině možné. Nabízí však zajímavé téma k zamyšlení a naznačuje, jak si může věřící fyzik své přesvědčení filosoficky podložit a vytvořit si tak ucelený obraz světa, v němž má své místo věda i víra.“


Komentáře jsou uzavřeny.